شیر سیم ایتالیا

شیر گازی سیم ایتالیا 2/1 اینچ

شیر گازی سیم ایتالیا 4/3 اینچ

شیر گازی سیم ایتالیا 1 اینچ

شیر گازی سیم ایتالیا 4/1-1 اینچ

شیر گازی سیم ایتالیا 2/1-1 اینچ

شیر گازی سیم ایتالیا 2 اینچ

شیر گازی سیم ایتالیا برای قطع و وصل جریان بکار برده میشود . بندآور شیرگازی سیم ایتالیا بصورت یک کره است . از درون این کره مجرایی بیرون آورده شده ، که وقتی در جهت جریان قرار می گیرد امکان عبور سیال از شیر را فراهم می کند . شیرگازی سیم ایتالیا یک دسته دارد که باچرخش نود درجه ای به عقب و جلو قادر به باز و بسته کردن مسیر جریان است .

برخی از مزیتهای استفاده از شیر گازی سیم ایتالیا
قیمت پایین تر نسبت به سایر شیرها،عمل کردن سریع در باز و بسته شدن، عمل کردن در ۱/۴ بسته بودن و باز بودن مجرای توپی،یکپارچه بودن قطعات آن و عدم نیاز به روانکاری،وزن کم ،ساختمان فشرده ،نصب و بهره برداری آسان،گشتاور پایین مورد نیاز جهت باز و بسته کردن در نتیجه انتخاب آسانتر عملگر.

جهت دریافت آخرین قیمت ها می توانید با این شرکت تماس بگیرید.