عملگر نیوماتیک

عملگر نیوماتیک


 


عملگر نیوماتیکی چیست


 


یکی از انواع Actuator های شیرآلات صنعتی که به صورت اتوماتیک کار می کند با نام عملگر نیوماتیک شناخته می شود.


عملگر در حقیقت قسمت جانبی یک ولو است که نیروی لازم را جهت باز و بسته شدن آن فراهم می کند.


 


عملگر نیوماتیکی


 


یکی از مواردی که باید در عملگرها به آن توجه کرد حداقل فشار ورودی آن است.


عملگرها همواره به گونه ای طراحی می شوند که با حداقل فشار ورودی هوا بتوانند بر ماکزیمم فشار سیال موجود در خط غلبه نموده و خط را ببندند.


این مهم بیشتر در عملگرهایی که برای ولوهای قطع و وصل استفاده می شود، در نظر گرفته می شود.


 


قیمت عملگر نیوماتیکی


 


نیرو و در نتیجه گشتاور تولید شده یک عملگر رابطه مستقیم با سایز ولو، مسافت طی شده جهت باز و بستن ولو (Travel) و همین طور زمان بسته شدن ولو (Half stroke time) دارد. 


این گونه می توان نتیجه گرفت جهت سریعتر باز یا بسته شدن ولو، عملگر باید نیروی بیشتری ایجاد کند همان گونه که ولو بزرگتر باید عملگر بزرگتری هم داشته باشد.


 


خرید عملگر نیوماتیکی


 


این عملگرها (Spring Return) به دو صورت دیافراگمی و پیستونی تولید می شوند.


در عملگرهای دیافراگمی، فشار هوا بر یک دیافراگم اعمال می گردد.


استفاده از این دیافراگم  باعث می شود فشار هوا به صورت یکسان در سطح مقطع توزیع گردد.  


به کمک یک فنر که در زیر دیافراگم قرار گرفته است نیروی لازم جهت باز یا بسته شدن ولو اعمال می گردد.


همان طور که مشخص است در صورت عدم وجود فشار هوا فنر به حالت اولیه خود بر می گردد.


این نوع عملگرها را Single acting می نامند. به بیان روشن تر خط هوا فقط از یک سمت به عملگر فشار می آورد و برگشتن به حالت اولیه به کمک فنر رخ می دهد. 


شکل زیر یک عملگر دیافراگمی را نشان می دهد.


 


 


عملگر-نیوماتیک-1


 


انواع عملگر نیوماتیکی


 


در عملگرهای پیستونی به جای دیافرگم از یک پیستون استفاده شده است.


ضمن اینکه این عملگرها هم به صورت Single acting و هم  Double acting در نظر گرفته می شوند.


در جایی که نیروی فنر جهت برگرداندن ولو به حالت اولیه کافی نباشد، از عملگر double acting استفاده می شود.


در شکل های زیر هر دو نوع Acting برای عملگر پیستونی را می بینیم.


 


عملگر-نیوماتیک-2


 


عملگرهای نیوماتیکی


 


بدنه عملگرها از کربن استیل ساخته می شود. همچنین پوزیشنر کنترل ولو بر روی بدنه عملگر که به آن Yoke گفته می شود، نصب می گردد. میله وسط عملگر به کمک یک رابط به ساقه ولو (Stem) متصل شده و باعث حرکت آن می گردد.


نیوفیت
---