شیر توپی روپیچ کیز ایران

 شیر توپی روپیچ کیز ایران 


 


شیرهای توپی (کلکتوری) عموماً در سیستمهای کلکتوری (انشعابی)، پکیج، سیستمهای گرمایش از کف، شبکه های آبرسانی ساختمانی سرد و گرم و... مورد استفاده قرار می گیرد.  • افزایش ضریب آب بندی بالا

  • باز و بسته شدن به صورت ٩٠ درجه

  • مقاومت در برابر خوردگی و فرسودگی و رسوب پذیری

  • غشاء آبکاری نیکل در کلیه سطوح داخلی و خارجي شیر

  • عدم ایجاد صدای ناهنجار، هنگام باز و بسته شدن شیر

  • از محاسن و مزایای این محصول می باشد.

39
69
48
77
1”
G1
5082


 


آنالیز مواد


جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای توپی تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد


 


 
شمارهنام قطعهجنس1بدنه اصلیبرنج فورج پذیر MS582ساچمهبرنج MS583نشیمن ساچمهPTFE4درپوشبرنج فورج پذیر MS585ساقهبرنج MS586اورینگ آب بندیلاستیک NBR7دستگیرهآلومینیوم با پوشش رنگ الکترواستاتیک
پیچآهن آبکاری شده