شیریکطرفه کیز ایران


شیریکطرفه کیز ایران


فروش انواع شیریکطرفه کیز ایران


شیریکطرفه کیز ایران از سایز ۱/۲ تا ۲ اینچ


شیریکطرفه کیز ایران  بیا فشار کاری ۱۶ بار


شیریکطرفه کیز ایران مقوام در برابر خوردگی و فرسودگی


شیریکطرفه کیز ایران مقوام در برابر رسوب پذیری


ابندی به طور کامل بی صدا بودن در هنگام باز و بسته شدن


نالیز مواد به کار رفته در شیریکطرفه کیز ایران


بدنه اصلی : برنج فورج پذیر


پین : برنج


دریچه : استیل ضد زنگ


لاستیک ابندی : لاستیک


خار واشری : استیل ضد زنگ


اورینگ ابندی : لاستیک


درپوش : برنج فورج پذیر


برای دریافت قیمت لیست خود را برای فروشندگان بازار شیرالات ارسال نمایید


نوشته شیریکطرفه کیز ایران اولین بار در شیرالات برنجی پدیدار شد.