شیر یکطرفه دریچه‌ای روپیچ کیز ایران

شیر یکطرفه دریچه ای روپیچ کیز ایران
شیری است که عبور سیال از آن در یک جهت بوده و از جریان برگشتی سيال ممانعت به عمل می آورد. این شیر تنها توسط فشار سیال عمل کرده و دارای هیچ نوع وسیله کنترل کننده ای در خارج از بدنه نمی باشد. کنترل جریان سیال توسط دیسکی كه به واسطه وجود فشار سیال به بدنه دیسک از محل آب بندی شیر، دور ويا به آن نزدیک می شود؛ انجام می گردد.

شیرهای یکطرفه غالبا در شبکه های آبرسانی شهری، تأسیسات حرارتی ساختمان، مصارف صنعتی، پمپها، شبکه های نفت و روغن رسانی و درمجموع در شبکه هایی که حرکت سیال از یک طرف و ازخلاف جهت دیگر غیر مجاز باشد، مورد استفاده قرار می گیرد.


    مقاومت دربرابر خوردگی و فرسودگی

    مقاومت دربرابر رسوب پذیری

    آب بندی به طورکامل

    بی صدا بودن هنگام باز و بسته شدن دریچه

    از محاسن و مزایای این محصول می باشد.

 


فشار کار


(bar)دمای کار


(C)SW


(mm)H1


(mm)H


(mm)L


(mm)


B
(mm)
A
(inch)

سایز


(inch)کد کالا1620026453154131/2"G1/25060 


آنالیز مواد
جنس بدنه و سایر اجزاء شیرهای یکطرفه تولید شده توسط این شرکت مطابق استاندارد بوده و آنالیز آن مطابق جدول زیر می باشد 


 


 


شمارهنام قطعهجنس1بدنه اصلیبرنج فورج پذیر MS582پینبرنج MS583دریچهاستیل ضدزنگ SS3044لاستیک آب بندیلاستیک NBR5خار واشریاستیل ضدزنگ SS3046اورینگ آب بندیلاستیک NBR7درپوشبرنج فورج پذیر MS58 


[thumb=|شیر یکطرفه دریچه‌ای روپیچ کیز ایران][/thumb]