شیر فشار شکن برنجی دنده ای ایتالیایی آب

شیر فشار شکن


لیست قیمت


شیرهای فشار شکن (P.R.V) بطور اتوماتیک فشار زیاد و متغیر ورودی را به فشار کم و ثابت خروجی تبدیل می کند . چنانچه در شبکه بعد از شیر فشار شکن مصرف آب وجود نداشته باشد برای جلوگیری از انباشته شدن فشار استاتیک شیر فشار شکن به طور اتوماتیک جریان را قطع می کند .


استفاده از این شیر فشار شکن سهولت بهربرداری از شبکه وخطوط انتقال حذف هزینه های هنگفت خرید زمین و ساخت مخازن فشار شکن را در بردارد و نیز با کاهش فشارهای نا خواسته در شبکه ها و خطوط انتقال به مقدار زیادی از هدر رفتن سیال جلوگیری می کند .انواع شیرهای فشار شکن نحوه عملکرد


شیر های فشار شکن دنده ای برنجی ایتالیایی در سایز های  ۱/۲ اینچ ۳/۴ اینچ ۱ اینچ ۱ – ۱/۴ اینچ ۱ – ۱/۲ اینچ ۲ اینچ ۲ – ۱/۲ اینچ ۳ اینچ ۴ اینچ موجود است .


فشار خروجی شیر  قابل تنظیم می باشد .


شیرفشار شکن ایتالیایی شیر های فشار شکن سیم ایتالیا


  


نوشته شیر فشار شکن برنجی دنده ای ایتالیایی آب اولین بار در شیر سیم ایتالیا پدیدار شد.

---