شیرخودکار پیمان


شیرخودکار پیمان


فروش شیرخودکار پیمان


از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ


با فشارکاری ۱۶ بار


مخصوص ابرسانی نفت گاز هوا روغن


شیرخودکار پیمان به صورت دریچه ای می باشد


برای دریافت قیمت لیست خود را برای فروشندگان بازار شیرالات ارسال نمایید


نوشته شیرخودکار پیمان اولین بار در شیرالات برنجی پدیدار شد.