فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر

فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر


Anders Hauser magnetic flowmeter

 


فلومتر اندرس هازر 18


تامین تجهیزات صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی واردات و تامین انواع فلومتر الکترومغناطیسی


 


 فلومتر چیست؟


 


امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال میدانند.


با توجه به اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع فرآیند صنایع گوناگون ، در طول زمان روشهای مختلفی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است.


انتخاب Flowmeter مناسب برای هر کاربرد نیاز به دانش کلی نسبت به روشهای گوناگون فلومتری و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولیدو…می باشد.


 


فلومتر الکترومغناطیسی  اندرس هاوزر


 


فلومتر الکترومغناطیسی  اندرس هاوزر به کمک اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری میتوانند مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه گیری کنند .


در حقیقت با ایجاد شار مغناطیسی در سیال عبوری از فلومتر و اندازه گیری آن می توان به یک “فلومتر الکترومغناطیسی” دست پیدا کرد .


به دلیل “مکانیزم فلومتر الکترومغناطیسی  اندرس هاوزر ” بایستی آب یا سیال عبوری خواص الکتریکی و رسانائی تا اندازه ای داشته باشد.


در غیر این صورت اندازه گیری با اخلال مواجه میشود و بایستی از فلومترهائی با مکانیزم های متفاوت نظیر فلومتر ورتکس یا فلومتر توربینی استفاده نمود.


برای مثال از فلومتر مغناطیسی هاوزر برای اندازه گیری فلوی آب دمینرال یا مقطر نمیتوان استفاده نمود .


فلومترهای الکترومغناطیسی معمولا در دماهای حداکثر 80 درجه کار میکنند و با توجه به لاینر داخل فلومتر در کاربردهای مختلف لاینر از جنس تفلون یا هارد رابر و …ساخته میگیردد .


 


تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری فلومتر به کار می رود که می توان به پاره از متداولترین آنها در زیر اشاره کرد.


  • اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacement

 • اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate

 • اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine

 • اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)

 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler

 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با روش زمان انتقال و …. Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight

 • اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate

 • اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic

 • اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder

 • اندازه گیری جریان به روتامتر( Variable Area (Rotameter

 • اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel

 • اندازه گیری جریان به کوریالیس Coriolis

 • اندازه گیری جریان به گرمائی Thermal

 • اندازه گیری جریان به پیتوت Pitot Tube


 


کاربردهای فلومتر مغناطیسی • تاسیسات آب فاضلاب،خروجی سدها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی همچنین اندازه گیری آب خام ، شرب یا تصفیه شده ، هرزآب ، فاضلاب و…

 •  صنایع شیمیایی ، اسیدها، سودهای سوزآور، سرشین ، چسب

 • صنایع غذایی، آب معدنی، شیر، ماست، دوغ، ملاس، شیره چغندر

 •   صنایع دارویی

 • صنایع فلزی / معدنی

 • صنایع کاغذ / خمیرکاغذ

 •  صنایع دریایی 

 • صنایع شبکه لوله های آب / مدیریت نشست آب

 • صنایع آبیاری کشاورزی

 • صنایع اندازه گیری / خرید و فروش آب


نیوفیت
---