فلومتر گردابی

فلومتر گردابی


فلومتر چیست؟


 


امروزه اندازه گیری جریان سیال به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال میدانند.


با توجه به اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع فرآیند صنایع گوناگون ، در طول زمان روشهای مختلفی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است.


انتخاب Flowmeter مناسب برای هر کاربرد نیاز به دانش کلی نسبت به روش های گوناگون فلومتری و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولیدو…می باشد.


 


فلومتر گردابی


 


فلومتر گردابی بر مبنای پدیده ای در دینامیک سیالات که توسط دانشمندی به نام Theodore von Kármán کشف گردیده است کار میکند .


در عمل “فلومتر گردابی” با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار میکند .


فلومتر ورتکس در بسیاری از صنایع برای اندازه گیری مایعات و گازها و بخار مورد استفاده قرار میگیرد .


در صنایع شیمیائی و پتروشیمی برای مثال در قسمت تولید برق … در سیالاتی نظیر بخار اشباغ ، بخار بسیار داغ ، هوای فشرده ، نیتروژن ، گازهای دو فازی ، گاز دودکش ، دی اکسید کربن ، آب دمینرال ، حلالها ، روغن انتقال حرارت ، آب تغذیه بویلر و ….میتوان از این فلومتر سود جست .


اندازه گیری فلو درفلومتر گردابی به صورت حجمی بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت . 


 


فلومتر گردابی 18


 


تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری فلو به کار میرود که میتوان به پاره از متداولترین آنها در زیر اشاره کرد.


  • اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacement

 • اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate

 • اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine

 • اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)

 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler

 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با روش زمان انتقال و …. Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight

 • اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate

 • اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic

 • اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder

 • اندازه گیری جریان به روتامتر( Variable Area (Rotameter

 • اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel

 • اندازه گیری جریان به کوریالیس Coriolis

 • اندازه گیری جریان به گرمائی Thermal

 • اندازه گیری جریان به پیتوت Pitot Tube


 


نیوفیت
---