گیج فشار دیجیتالی

گیج فشار دیجیتال چیست


 


یکی از قدیمی ترین روش های اندازه گیری فشار، مانومتر است.


در این روش از یک لوله U شکل استفاده می شود. یک سیال به عنوان منتقل کننده فشار استفاده می شود.


 


فروش گیج فشار دیجیتال


 


فشار اعمال شده به یک سمت مانومتر باعث بالا رفتن سیال در سمت دیگر لوله U شکل خواهد شد.


از طریق اختلاف ستون ایجاد شده در لوله U شکل می توان پی به فشار اعمالی برد.


 


 


مانومتر-دیجیتال
                          

 


قیمت گیج فشار دیجیتال 


 


مانومترهای دیجیتالی دستگاه هایی هستند که قادر به اندازه گیری فشار و تغییرات آن در دو نقطه هستند که جزئی از سیستم یکسان هستند.


 


گیج فشار دیجیتال دقیق


 


گیج فشار دیجیتال ،این فشار به فشار دیفرانسیل معروف است.


فشار دیفرانسیل در هواشناسی از جمله سایر عوامل پیش بینی اهمیت زیادی دارد.


این مانومتر دیجیتال همچنین در خانه ها برای نظارت بر وسایل فعال کننده پروپان از قبیل اجاق های گاز ، نگهداری و تشخیص ترک ها و نشتی ها در سیستم های تهویه مطبوع و تشخیص سریع نشت گاز مورد استفاده قرار می گیرد.


 


مانومتر-دیجیتال.jpg-1


 


فشار چیست؟


فشار با نماد P نیرویی است که به صورت عمود بر واحد سطح یک شی وارد می شود.


واحدهای مختلفی برای بیان فشار استفاده می شوند. بعضی از این واحدها از تقسیم نیروی بر مساحت سطح به دست می آید.


واحد اندازه گیری فشار در سیستم SI ، واحد پاسکال است.


این واحد به صورت تقسیم یک نیوتون بر یک متر مربع تعریف می شود.


در سیستم های سنتی و آمریکایی واحد فشار پوند بر اینچ مربع است.فشار را ممکن است به صورت استاندارد اتمسفریک بیان شود (atm).


 


فرمول فشار


فشار به صورت  فرمول زیر تعریف می شود.


P فشار    F نیروی وارد بر سطح           A سطحی که نیرو به آن وارد می شود فشار یک کمیت اسکالر(عددی) است.


 


واحدهای فشار


واحد SI برای فشار پاسکال(Pa) است که به صورت (N/m or kg/(ms2)) تعریف می شود.


این نام از سال ۱۹۷۱ برای واحد فشار استفاده شده است و قبل از آن واحد فشار به صورت نیوتون بر متر مربع متداول بوده است.


سایر واحدهای فشار مانند، پوند بر هر اینچ مربع از واحدهای معمول فشار است.


واحد متداول فشار در سیستم CGS واحد barye )Ba ) است که معادل ۰٫۱ پاسکال است.


واحدهای متداول فشار به شرح زیر است:


نیوفیت
---