مانومتر دیجیتالی

یکی از قدیمی ترین روش های اندازه گیری فشار، مانومتر است.


در این روش از یک لوله U شکل استفاده می شود. یک سیال به عنوان منتقل کننده فشار استفاده می شود.


فشار اعمال شده به یک سمت مانومتر باعث بالا رفتن سیال در سمت دیگر لوله U شکل خواهد شد.


از طریق اختلاف ستون ایجاد شده در لوله U شکل می توان پی به فشار اعمالی برد.


 


 


مانومتر-دیجیتال


 


مانومترهای دیجیتالی دستگاههایی هستند که قادر به اندازه گیری فشار و تغییرات آن در دو نقطه هستند که جزئی از سیستم یکسان هستند.


این فشار به فشار دیفرانسیل معروف است. فشار دیفرانسیل در هواشناسی از جمله سایر عوامل پیش بینی اهمیت زیادی دارد.


این مانومتر دیجیتال همچنین در خانه ها برای نظارت بر وسایل فعال کننده پروپان از قبیل اجاق های گاز ، نگهداری و تشخیص ترک ها و نشتی ها در سیستم های تهویه مطبوع و تشخیص سریع نشت گاز مورد استفاده قرار می گیرد.


 


نیوفیت
---