فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر

فلومتر مغناطیسی اندرس هاوزر


Anders Hauser magnetic flowmeter

 


فلومتر اندرس هازر 18


تامین تجهیزات صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی واردات و تامین انواع فلومتر الکترومغناطیسی


 


 فلومتر چیست؟


 


امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال میدانند.


با توجه به اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع فرآیند صنایع گوناگون ، در طول زمان روشهای مختلفی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است.


انتخاب Flowmeter مناسب برای هر کاربرد نیاز به دانش کلی نسبت به روشهای گوناگون فلومتری و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولیدو…می باشد.


 


فلومتر الکترومغناطیسی  اندرس هاوزر


 


فلومتر الکترومغناطیسی  اندرس هاوزر به کمک اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری میتوانند مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه گیری کنند .


در حقیقت با ایجاد شار مغناطیسی در سیال عبوری از فلومتر و اندازه گیری آن می توان به یک “فلومتر الکترومغناطیسی” دست پیدا کرد .


به دلیل “مکانیزم فلومتر الکترومغناطیسی  اندرس هاوزر ” بایستی آب یا سیال عبوری خواص الکتریکی و رسانائی تا اندازه ای داشته باشد.


در غیر این صورت اندازه گیری با اخلال مواجه میشود و بایستی از فلومترهائی با مکانیزم های متفاوت نظیر فلومتر ورتکس یا فلومتر توربینی استفاده نمود.


برای مثال از فلومتر مغناطیسی هاوزر برای اندازه گیری فلوی آب دمینرال یا مقطر نمیتوان استفاده نمود .


فلومترهای الکترومغناطیسی معمولا در دماهای حداکثر 80 درجه کار میکنند و با توجه به لاینر داخل فلومتر در کاربردهای مختلف لاینر از جنس تفلون یا هارد رابر و …ساخته میگیردد .


 


تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری فلومتر به کار می رود که می توان به پاره از متداولترین آنها در زیر اشاره کرد.


  • اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacement

 • اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate

 • اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine

 • اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)

 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler

 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با روش زمان انتقال و …. Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight

 • اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate

 • اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic

 • اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder

 • اندازه گیری جریان به روتامتر( Variable Area (Rotameter

 • اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel

 • اندازه گیری جریان به کوریالیس Coriolis

 • اندازه گیری جریان به گرمائی Thermal

 • اندازه گیری جریان به پیتوت Pitot Tube


 


کاربردهای فلومتر مغناطیسی • تاسیسات آب فاضلاب،خروجی سدها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی همچنین اندازه گیری آب خام ، شرب یا تصفیه شده ، هرزآب ، فاضلاب و…

 •  صنایع شیمیایی ، اسیدها، سودهای سوزآور، سرشین ، چسب

 • صنایع غذایی، آب معدنی، شیر، ماست، دوغ، ملاس، شیره چغندر

 •   صنایع دارویی

 • صنایع فلزی / معدنی

 • صنایع کاغذ / خمیرکاغذ

 •  صنایع دریایی 

 • صنایع شبکه لوله های آب / مدیریت نشست آب

 • صنایع آبیاری کشاورزی

 • صنایع اندازه گیری / خرید و فروش آب


نیوفیت
---
ادامه خبر

فلومتر حرارتی جرمی

 


فلومتر چیست؟


 


اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در حقیقت بیشتر کارشناسان پس از اندازه گیری دمای سیال مهمترین کمیت برای اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال می نامند.


با در نظر گرفتن اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع در فرآیند صنایع گوناگون ،در طول زمان روشهای زیادی برای اندازه گیری جریان سیال مرسوم شده.


118فلومتر حرارتی جرمی


نکات مهم در انتخاب فلومتر 


 


انتخاب Flowmeter مناسب برای هر صنعت نیاز به دانش جامع نسبت به کارای این دستگاه ها و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده جهت فروش فلومتر ،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولید در صنعت مورد نظر و…می باشد.


  • مشخصات سیال

 • دامنه تغییرات فشار و دما

 • لوله‌کشی و محل نصب

 • دامنه اندازه‌گیری و دقت دستگاه

 • واحد اندازه‌گیری دبی


 


اساس عملکرد فلومتر حرارتی جرمی


 


فلومتر جرمی رایج CTMF شامل بدنه و سنسور دبی است. سنسور دما در داخل بدنه دبی سنج قرار دارد. بخش مشخصی از دبی گاز عبوری از بدنه دبی سنج از طریق مسیر کاری عبور کرده و به وسیله ان دبی گاز محاسبه میشود.


یک دبی سنج که در ان سنسور دبی رایج شامل تیوبی نازک و دوسنسور دما است. بسته به سازنده دستگاه هیتر میتواند باهریک از سنسورهای دما ترکیب شود یا به صورت مجزا در وسط سنسور دبی قرار گیرد یعنی بین سنسور دمای بالادست T1و سنسور پایین دست T2قرار گیرد.


یک منبع تغذیه قوی گرمای ثابتی را به سنسور دبی سنج انتقال می دهد. در حالتی که حرکت در سیال وجود ندارد هر دو سنسور دمای مشابهی را اندازه گیری میکند. هنگامیکه نرخ دبی افزایش میابد گرما از سمت سنسور بالادستT1دور شده و به سنسور پایین دست T2 انتقال میابد.مدار پل این اختلاف دما را تفسیر میکند و به کمک تقویت کننده ای سیگنال خروجی دبی تولید میشود. اختلاف دمای اندازه گیری شده بین سنسورها با نرخ دبی جرمی است.


 


  


 


دبی در سنسورهای دبی سنج حرارتی  فقط در نرخ های پایین دقیق است. بنابراین برای اندازه گیری نرخ های بالاتر نیاز به پخش کردن کل دبی است. این تقسیم سیال در بدنه تجهیز و به وسیله المان دبی خطی انجام میپذیرد. این المان افت و فشار خطی تولید میکند که متناسب با دبی جرمی است.


رنج و محدوده این نوع از دبی سنج مستقیما از گرمای ویژه گاز cp تاثیرپذیر است. کالیبراسیون برای تمام گازهای فرایندی امکان پذیر نیست. اگرگاز مربوطه خورنده یا خطرناک باشد معمولا از گازهای مرجع مانند هوا و نتیروژن برای کالیبره کردن استفاده میشود.


 


طراحی رایج:


از انجایی که در دبی های بالا مقدار  گرمای زیادی انتقال داده میشود در این تجهیز عملا فقط نرخ دبی های خیلی پایین میتواند به صورت دقیق اندازه گیری شود. در نتیجه عموما برای دبی سنج های CTMF از المان خطی دبی استفاده میشود. که در خط اصلی قرار گرفته و باعث عبور نسبت مشخصی از دبی در محدوده های مختلف از خط کنار گذر میشوند. انتهای تیوپ مویین به خروجی و ورودی الماان خطی دبی متصل میشود.  این ساختار باعث ثابت شدن نسبت عبوری گاز از قسمت مویین میشود. در این نوع طراحی هیتر و سنسورهای دما به جای مسیر اصلی در تیوپ مویین کنار گذر قرار میگرید. البته طرحای دیگیری نیز وجود دارد که سنسورها مستقیما در مسیر اصلی یعنی بدون لوله مویین و المان خطی دبی قرار نگرفته اند.


  


کاربرد فلومتر حرارتی جرمی


فلومترهای حرارتی که با عنوان فلومتر جرمی انتشار (dispersion) یا شناوری (immersible) حرارتی نیز شناخته می­شوند، شامل خانواده­ای از ابزارهایی می­شوند که برای اندازه­گیری کل جریان جرمی سیالات، به ویژه گازهایی که درون مجاری بسته جریان می یابند، به کار می­روند.


نوع دیگری از فلومترهای حرارتی، فلومتر لوله مویرگی است. بسیاری از کنترلرهای جرمی جریان (MFC) که از مجموعه­ای مرکب از یک فلومتر جرمی، اجزای الکترونیکی و یک شیر بهره می­گیرند، مبتنی بر این طراحی هستند. علاوه بر این، یک فلومتر حرارتی جرمی را می­توان بر مبنای اندازه­گیری تفاضل دما در یک تراشه MEMS پایه-سیلیکونی، تعبیه کرد.


بهره­گیری از این روش کار در فلومترهای حرارتی جرمی، منتسب به L.V. King است که در سال ۱۹۱۴ قانون معروف خود با نام قانون King را منتشر کرد و در آن نشان داد که چگونه یک سیم حرارت دیده غوطه­ور درون یک سیال، سرعت جرمی جریان در یک نقطه از آن را اندازه­گیری می­کند. کینگ (King) این ابزار را “بادسنج سیم داغ” نامید. با این حال، تا دهه­های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، از نمونه­های صنعتی فلومترهای حرارتی، رونمایی نشد.


هر دو نوع فلومتر حرارتی که پیش­تر به آن­ها اشاره شد، جریان جرمی سیال را با استفاده از گرمای منتقل شده از یک سطح گرم به سیال جاری، اندازه­گیری می­کنند. در فلومترهای حرارتی از نوع انتشار و شناوری حرارتی، حرارت به لایه مرزی سیال که روی سطح گرم جاری است، منتقل می­شود. این در حالی است که در فلومتر حرارتی نوع لوله مویرگی، گرما به توده­ای از سیال که از درون یک لوله نازک حرارت­دیده، عبور می­کند، منتقل می­شود. اصول عملکرد هر دو نوع فلومتر حرارتی، اساساً حرارتی است اما تفاوت­های آن­ها به گونه­ای است که دو استاندارد جداگانه برای آن­ها، مورد نیاز است. علاوه بر این، کاربردهای آن­ها نیز بسیار متفاوت است. فلومترهای انتشار حرارتی، معمولاً برای کاربردهای صنعتی مرتبط با جریان گاز در لوله­ها و کانال­ها استفاده می­شود، در حالی که انواع مویرگی فلومتر حرارتی، عمدتاً برای جریان­های کوچکتر گازها و مایع تمیز در لوله­ ها استفاده می­شود. با وجود استفاده گسترده نمونه لوله میرگی در صنعت، این مقاله بدان نمی­ پردازد.


 


  


نکات قابل توجه در انتخاب فلومتر های حرارتی : • فلومتر های حرارتی معمولا برای اندازه گیری گاز های تمیز مانند هوا ٬نیتروژن ٬ هیدروژن و سایر گاز های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 • استفاده از انها برای گاز های مخلوط ٬در صورتی که ترکیب گاز و در نتیجه ظرفیت گرمایی ان شناخته شده باشد امکان پذیر است.

 • مزیت مهم این روش عدم وابستگی ان به چگالی گاز و در نتیجه عدم نیاز به جبران سازی تغییرات دما و فشار می باشد.

 • این روش برای سیالات ساینده به دلیل صدمه رساندن به سنسور قابل استفاده نیست. همچنین سیالاتی که بروی سنسور ها فلومتر پوشش ایجاد می کند موجب کاهش دقت ان می شود.

 • به دلیل اینکه کالیبراسیون این سنسور ها بر اساس خصوصیات حرارتی اجزای ان مانند سنسور ها و هیتر انجام شده٬ تعمیر و تعویض ان موجب کاهش در دقت ان می شود.

 • گاز هایی که احتمال میعان و تولید قطرات مایع در ان ها وجود دارد موجب اندازه گیری های نامعتبر در این نوع فلومتر می شود زیرا قطرات مایع ٬مقدار گرمایی زیادی که از هیتر جذب می کند.


 


مزایا 1. غیرتماسی بدون سنسور واردشونده

 2. بدون مانع در مسیر سیال

 3. نیازهای نگهداری کمتر


 


معایب 1. فقط برای گازهای با دبی پایین مناسب است

 2. در معرض خوردگی و فرسودگی است.


 


---
ادامه خبر

فلومتر صنایع غذایی

 


تجهیز صنعت فروش انواع فلومتر  صنایع غذایی و فلومتر آلتراسونیکUltrasonic Flowmeter، فلومتر الکترومغناطیسی Electromagnetic Flowmeter ،فلومتر ورتکس Vortex Flowmeter- فلومتر جرمی Mass Flowmeter – انواع فلومتر آب و گاز با برندهای اندرس هازر ، کرونه ، یوکوگاوا از سایز “1/2 تا “16


 


فلومتر چیست؟


امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال میدانند.


با توجه به  اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع فرآیند صنایع گوناگون ، در طول زمان روشهای مختلفی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است.


انتخاب Flowmeter مناسب برای هر کاربرد نیاز به دانش کلی نسبت به روشهای گوناگون فلومتری و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولیدو…می باشد.


 


جریان - فلومتر صنایع غذایی 18


فلومتر جرمی چیست ؟


 فلومتر جرمی Mass Flowmeter  یکی از فلومتر های صنایع غذایی به حساب می اید و کارایی ان به صورتی است که مقدار مواد عبوری را نسبت به زمان اعلام می کند .


در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی و … اطلاع از مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است .


توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است در بسیاری موارد نظیر پروسه های صنعتی کاربرد دارد .


همچنین اندازه گیری دقیق فلو به دلیل ملاحظات مالی در فروش و خرید حجم مشخصی از ماده و کالا مانند کنتور گاز خانگی و تبادلات نفتی و …اهمیت ویژه ای دارد.روش اندازه گیری فلو بر حسب وزن به فلومترهای جرمی یا مس فلومتر مشهورند .


در روشهای متداول قبل برای اندازه گیری جرم سیال عبوری نیاز به اندازه گیری دانسیته مواد نیز میبود که عملا محاسبه جرم با خطای بسیار همراه میگردید .


در حال حاضر انواع فلومترهای جرمی با تکنولوژیهای کوریالیس و ترمال مس این اندازه گیری را با دقت بالا انجام میدهند .


در این فلومتر های فلوی سیال مستقل از فشار قابل اندازه گیری میگردد و شما را از خطاهای اندازه گیری فلوی سیالات گازی ناشی از تغییرات دما و فشار مصون نگه میدارد .


 
 


فلومتر الکترومغناطیسی


فلومترهای الکترومغناطیسی به کمک اندازه گیری تغییرات شار مغناطیسی در اثر سرعت سیال جاری میتوانند مقدار فلو را با دقت قابل قبولی اندازه گیری کنند این فلومتر هم از دیگر فلومتر صنایع غذایی می باشد


در حقیقت با ایجاد شار مغناطیسی در سیال عبوری از فلومتر و اندازه گیری آن می توان به یک “فلومتر الکترومغناطیسی” دست پیدا کرد .


به دلیل “مکانیزم فلومتر مغناطیسی” بایستی آب یا سیال عبوری خواص الکتریکی و رسانائی تا اندازه ای داشته باشد.


در غیر این صورت اندازه گیری با اخلال مواجه میشود و بایستی از فلومترهائی با مکانیزم های متفاوت نظیر فلومتر ورتکس یا فلومتر توربینی استفاده نمود.


برای مثال از فلومتر مغناطیسی برای اندازه گیری فلوی آب دمینرال یا مقطر نمیتوان استفاده نمود .


فلومترهای الکترومغناطیسی معمولا در دماهای حداکثر 80 درجه کار میکنند و با توجه به لاینر داخل فلومتر در کاربردهای مختلف لاینر از جنس تفلون یا هارد رابر و …ساخته میگیردد .


 


 


فلومتر گردابی


فلومتر گردابی از دیگر فلومتر صنایع غذایی بر مبنای پدیده ای در دینامیک سیالات که توسط دانشمندی به نام Theodore von Kármán کشف گردیده است کار میکند .


در عمل فلومتر گردابی با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار میکند .


فلومتر ورتکس در بسیاری از صنایع برای اندازه گیری مایعات و گازها و بخار مورد استفاده قرار میگیرد .


در صنایع شیمیائی و پتروشیمی برای مثال در قسمت تولید برق … در سیالاتی نظیر بخار اشباغ ، بخار بسیار داغ ، هوای فشرده ، نیتروژن ، گازهای دو فازی ، گاز دودکش ، دی اکسید کربن ، آب دمینرال ، حلالها ، روغن انتقال حرارت ، آب تغذیه بویلر و ….میتوان از این فلومتر سود جست .


  


 


اندازه گیری فلو درفلومتر گردابی به صورت حجمی بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت . 


 


 


 


لینک های مفید :


نیوفیت
---
ادامه خبر

فلومتر جرمی

فلومتر چیست؟


امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال میدانند.


با توجه به  اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع فرآیند صنایع گوناگون ، در طول زمان روشهای مختلفی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است.


انتخاب Flowmeter مناسب برای هر کاربرد نیاز به دانش کلی نسبت به روشهای گوناگون فلومتری و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولیدو…می باشد.


 


جریان -فلومتر جرمی 18


 


فلومتر جرمی چیست ؟


 


فلومتر جرمی  یا  Mass Flowmeter وسیله ای است که مقدار مواد عبوری را نسبت به زمان اعلام می کند .


در بیشتر صنایع از جمله صنایع نفت و پتروشیمی و … اطلاع از مقدار دقیق فلوی عبوری سیالی مانند گاز و یا نفت حیاتی است .


توجه به این نکته که میزان کل فلو که معرف جرم ماده مصرفی است در بسیاری موارد نظیر پروسه های صنعتی کاربرد دارد .


همچنین اندازه گیری دقیق فلو به دلیل ملاحظات مالی در فروش و خرید حجم مشخصی از ماده و کالا مانند کنتور گاز خانگی و تبادلات نفتی و …اهمیت ویژه ای دارد.روش اندازه گیری فلو بر حسب وزن به فلومترهای جرمی یا مس فلومتر مشهورند .


در روشهای متداول قبل برای اندازه گیری جرم سیال عبوری نیاز به اندازه گیری دانسیته مواد نیز میبود که عملا محاسبه جرم با خطای بسیار همراه میگردید .


در حال حاضر انواع فلومترهای جرمی با تکنولوژیهای کوریالیس و ترمال مس این اندازه گیری را با دقت بالا انجام میدهند .


در این فلومتر های فلوی سیال مستقل از فشار قابل اندازه گیری میگردد و شما را از خطاهای اندازه گیری فلوی سیالات گازی ناشی از تغییرات دما و فشار مصون نگه میدارد .


  


فلومتر جرمی


 


 


نحوه ی عملکرد


 


در فلومتر های جرمی  ‌‌‌سیال از داخل یک لوله ی الاستیک U شکل عبور می کنند که این لوله توسط محرک های الکترومغناطیسی با فرکانس و دامنه ی مشخص مرتعش می گردد.


 
 


 


ارتعاش این لوله در حقیقت یک نوسان دورانی حول محور نشان داده شده در شکل بالا می باشد و حکم دوران دیسک را دارد که ذرات سیال بر روی ان در حال حرکت هستند. بنا بر این نیروی کوریولیس در جهت عمود بر راستای حرکت به ذرات سیال وارد می شود. با توجه به اینکه جهت حرکت سیال در ورودی و خروجی عکس هم می باشند بر اساس رابطه ی بالا نیروی کوریولیس در سمت خروجی مخالف جهت نیرو در سمت ورودی خواهد بود و در نتیجه یک گشتاور چرخشی موجب نوسان چرخشی لوله مانند شکل بالا می شود.


 


هر چه دبی سیال افزایش یابد نیروی کوریولیس نیز افزایش می یابد و نهایتا موجب افزایش دامنه ی نوسان چرخشی لوله می شود. چنانچه حداکثر دامنه نوسانات چرخشی لوله توسط سنسور های جابجایی اندازگیری شوند .می توان با استفاده از ضرایب کالیبراسیون دبی جریان سیال اب را بدست اورد.


 


 


نکات مهم در انتخاب وبهره برداری از فلومتر جرمی :


 


1. این فلومتر ها برای اندازگیری دبی مایعات ٬گاز ها و بخار قابل استفاده هستند و تغییرات چگالی سیال تاثیری بر دقت اندازگیری ان ها ندارد.


2. افت فشاد در این نوع فالومتر ها زیاد است و باید در هنگام طراحی به انها دقت شود.


3. به دلیل عدم تماس مستقیم بین سیال و قطعات فلومتر استفاده از ان برای سیالات خورنده چسبنده و بهداشتی امکان پذیر است.


4. به دلیل عدم حساسیت به چگالی ٬برای کاربرد هایی که خصوصیات فیزیکی سیال نامشخص یا متغیر است مورد استفاده قرار می گیر.


5. بهتر است فلومتر های کوریولیس در محدوده ی فوقانی بازه اندازگیری مورد استفاده قرار بگیرد.


6. هنگامی که برای اندازه گیری دبی مایعات به کار می رود ٬باید به گونه ای نصب شود که درون ان از مایع پر شود.


7. در انتخاب محل و شرایط نصب دقت شود که ارتعاشات سیستم لوله کشی می تواند اندازگیری این فلومتر را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.


 


[/i]
از جمله مزایای این محصول می توان به دقت بسیار بالا و اندازه گیری مستقیم جرم سیال عبوری ٬نصب اسان و سایش مکانیکی نسبتا کمتر اشاره کرد. همچنین این دستگاه ها نیاز به نگهداری خاص و کالیبراسیون خاص ندارد. این دستگاها برای اندازگیری دبی سیالات خورنده و سیالاتی که دارای ذرات معلق جامد می باشند استفاده می شود.

این فالومتر ها در مورد سیالات تراکم پذیر مانند گاز به دلیل اندازگیری مستقیم جرم سیال نسبت به فلومتر های حجمی که دبی جرمی را به کمک دانسیته ی سیال محاسبه می کنند ٬دارای دقت بالا تری هستند به همین دلیل یکی از بهترین گزینه ها برای اندازگیری جریان گاز فلومتر های جرمی می باشند.


 


 


نیوفیت
---
ادامه خبر

فلومتر مایعات

 


فلومتر چیست؟


 


امروزه اندازه گیری جریان سیال بعنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال میدانند.


با توجه به  اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع فرآیند صنایع گوناگون ، در طول زمان روشهای مختلفی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است.


انتخاب Flowmeter مناسب برای هر کاربرد نیاز به دانش کلی نسبت به روشهای گوناگون فلومتری و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولیدو…می باشد.


 


جریان - فلومتر مایعات 18


 


فلومتر مایعات


فلومتر آب (مایعات) Water Flow Meters ابزاری است که قادر به اندازه گیری میزان آب عبوری در یک لوله است.


بسته به برنامه کاربردی اندازه گیری آب ، میزان بودجه و الزامات تعمیر و نگهداری چندین تکنولوژی مربوط به فلومتر آب در دسترس است.


هر کدام از این فلومترهای آب دارای اصول عملکردی منحصر به فرد ، هزینه و مزایای کاربردی ویژه ای هستند.


 


4 نوع  اصلی فلومتر مایعات  وجود داردکه عبارت از : 


فلومترهای آب مکانیکی  


فلومترهای التراسونیک 


 فلومترهای ورتکس


 فلومترهای مغناطیسی 


  


فلومترهای مکانیکی 


 


این فلومترها متداول ترین و مقرون به صرفه ترین نوع فلومترهای آبی بوده که دبی را از طریق چرخش توربین با یک شانت  ، پروانه یا طراحی چرخ پره ای اندازه می گیرند.


این نوع مکانیکی فلومترهای آب با اندازه گیری سرعت جریان آب از طریق لوله ای که باعث می شود یک پیستون یا توربین به چرخش درآید ، کار می کنند.


سرعت جریان حجمی آب متناسب با سرعت چرخش پره ها است.


 


معایب


از جمله معایب فلومترهای مکانیکی برای اندازه گیری آب این است که وقتی آب کثیف یا حاوی ذرات بزرگ است ممکن است این فلومترها مسدود شوند که منجر به افزایش هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری می شود.


همچنین هنگامی که جریان آب کم است این فلومترها خوب کار نمی کنند.


 


فلومترهای ورتکس


 فلومترهای آبی ورتکس از گرداب های ایجاد شده از یک سنسور غوطه ور در جریان استفاده می کنند.


گرداب ها نیروهای طبیعی هستند که وقتی سیالی از یک مانع عبور می کند ، ایجاد می شوند.


در یک فلومتر گردابی، هنگامی که هر گردابی جریان می یابد ، یک سنسور از یک طرف به طرف دیگر خم شده و فرکانس خارجی ایجاد می کند که مستقیما متناسب با سرعت حجمی جریان است.


فلومترهای ورتکس چند متغیره حداکثر می توانند تا 5 متغیر فرآیند را با یک اتصال فرآیند اندازه گیری کنند : دما ، فشار ، دانسیته ، جریان جرمی و سرعت حجمی جریان.


فلومترهای ورتکس بر روی لوله های خیلی بزرگ خوب کار می کنند.


 


فلومتر ورتکس


 


              


فلومترهای التراسونیک


فلومترهای آبی التراسونیک ، با استفاده از فراصوت ، سرعت جریان عبوری در لوله را برای اندازه گیری جریان حجمی اندازه می گیرند.


در یک فلومتر مایع از نوع التراسونیک گذر زمان ، یک سیگنال فراصوت در جهت جریان به سمت پایین منتقل می شود و سپس سیگنال دیگری خلاف جریان به سمت بالا منتقل می شود.


زمان عبور پالس صوتی به سمت پایین با زمان عبور پالس به سمت بالا مقایسه می شوند.


با استفاده از این تفاضل زمان ، سرعت جریان یافتن سیال محاسبه می شود.


سپس فلومتر ، سرعت حجمی جریان در لوله را با استفاده از این سرعت سیال محاسبه می کند.


علاوه براین می توان با استفاده از سرعت حجمی جریان و تفاضل دما بین پایه های گرم و سرد ، انرژی BTU را به دست آورد.


فلومترهای التراسونیک Clamp-on می توانند آب را از خارج لوله با پرتاب پالس های صوتی از طریق دیواره های لوله اندازه گیری کنند.


بنابراین این فلومترها به دلیل انعطاف پذیری برنامه و ساخت برای اندازه گیری جریان آب در لوله های بزرگ مناسب هستند.


 


 


التراسونیک


 


 


روش اندازه گيري در ‌دبی سنج التراسونیک ميکرونيکس به دو صورت مي باشد :


1- بر اساس اندازه گيري طمان عبور


2- اثر داپلري


 


فلومترهای مغناطیسی 


فلومترهای مغناطیسی برای اندازه گیری جریان حجمی با استفاده از میدان مغناطیسی ، سرعت عبور یک سیال در لوله را اندازه می گیرند.


آنها بر پایه قانون القای الکترومغناطیس فارادی هستند که بر اساس آن هنگامی که مایع در میدان مغناطیسی جریان می یابد ، ولتاژی تولید می کند.


هر چه سرعت جریان سیال بیشتر باشد ، ولتاژ تولید شده بیشتر است.


ولتاژ تولید شده مستقیما متناسب با حرکت آب است.


سپس سیگنال ولتاژ توسط الکترونیک به جریان حجمی سیال تبدیل می شود.


از آنجا که فلومترهای مغناطیسی دقت متوسطی را نشان می دهند برای برنامه های انتقال مناسب نیستند و نمی توانند برای اندازه گیری آب خالص چون هیچ یونی برای اندازه گیری ندارد ، مورد استفاده قرار گیرند.


 


فلومتر


 


کاربردهای فلومتر مغناطیسی


  1. تاسیسات آب فاضلاب،خروجی سدها، چاه ها، ایستگاه های پمپاژ، خطوط آبرسانی شهری و روستایی همچنین اندازه گیری آب خام ، شرب یا تصفیه شده ، هرزآب ، فاضلاب و…

 2.  صنایع شیمیایی ، اسیدها، سودهای سوزآور، سرشین ، چسب

 3. صنایع غذایی، آب معدنی، شیر، ماست، دوغ، ملاس، شیره چغندر

 4.   صنایع دارویی

 5. صنایع فلزی / معدنی

 6. صنایع کاغذ / خمیرکاغذ

 7.  صنایع دریایی 

 8. صنایع شبکه لوله های آب / مدیریت نشست آب

 9. صنایع آبیاری کشاورزی

 10. صنایع اندازه گیری / خرید و فروش آب


 


نیوفیت
---
ادامه خبر

فلومتر گردابی

فلومتر گردابی


فلومتر چیست؟


 


امروزه اندازه گیری جریان سیال به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای اندازه گیری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.


در حقیقت اغلب کارشناسان پس از اندازه گیری دما مهمترین کمیت اندازه گیری در صنایع را فلو یا جریان سیال میدانند.


با توجه به اهمیت اندازه گیری این کمیت و همچنین تنوع فرآیند صنایع گوناگون ، در طول زمان روشهای مختلفی برای اندازه گیری جریان سیال بوجود آمده است.


انتخاب Flowmeter مناسب برای هر کاربرد نیاز به دانش کلی نسبت به روش های گوناگون فلومتری و در نظر داشتن پارامترهای اصلی اندازه گیری از قبیل دقت،قیمت تمام شده،هزینه های تعمیرات و کالیبراسیون، سازگاری عملکرد Flowmeter با شرایط پروسه تولیدو…می باشد.


 


فلومتر گردابی


 


فلومتر گردابی بر مبنای پدیده ای در دینامیک سیالات که توسط دانشمندی به نام Theodore von Kármán کشف گردیده است کار میکند .


در عمل “فلومتر گردابی” با مکانیزمی بر اساس اندازه گیری نوسانات ایجاد شده در پشت یک مانع در سیال کار میکند .


فلومتر ورتکس در بسیاری از صنایع برای اندازه گیری مایعات و گازها و بخار مورد استفاده قرار میگیرد .


در صنایع شیمیائی و پتروشیمی برای مثال در قسمت تولید برق … در سیالاتی نظیر بخار اشباغ ، بخار بسیار داغ ، هوای فشرده ، نیتروژن ، گازهای دو فازی ، گاز دودکش ، دی اکسید کربن ، آب دمینرال ، حلالها ، روغن انتقال حرارت ، آب تغذیه بویلر و ….میتوان از این فلومتر سود جست .


اندازه گیری فلو درفلومتر گردابی به صورت حجمی بوده که البته برای اندازه گیری به صورت جرمی در مواردی مانند بخار بایستی با استفاده ترانسمیتر فشار جداگانه و همچنین سنسور دما و اتصال آنها به فلو کامپیوتر به محاسبه جرم عبوری یا مقدار انرژی جابجا شده پرداخت . 


 


فلومتر گردابی 18


 


تکنیک های مختلفی برای اندازه گیری فلو به کار میرود که میتوان به پاره از متداولترین آنها در زیر اشاره کرد.


  • اندازه گیری جریان به روش جابجائی مثبت Positive Displacement

 • اندازه گیری جریان به روش اوریفیس پلیت Orifice Plate

 • اندازه گیری جریان به روش توربینی Turbine

 • اندازه گیری جریان به روتامتری (variable area)

 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با پدیده دوپلر Ultrasonic: Doppler

 • اندازه گیری جریان به آلتراسونیک با روش زمان انتقال و …. Ultrasonic: Transit Time, Time of Travel, Time of Flight

 • اندازه گیری جریان به ونتوری Orifice Plate

 • اندازه گیری جریان به مغناطیسی Magnetic

 • اندازه گیری جریان به ورتکس Vortex Shedder

 • اندازه گیری جریان به روتامتر( Variable Area (Rotameter

 • اندازه گیری جریان به فلومتر مخصوص کانالهای باز Weir and Flume Open channel

 • اندازه گیری جریان به کوریالیس Coriolis

 • اندازه گیری جریان به گرمائی Thermal

 • اندازه گیری جریان به پیتوت Pitot Tube


 


نیوفیت
---
ادامه خبر

لرزه گیر اتوکلاو

لرزه گیر اتوکلاو


 


تجهیز صنعت فروش انواع لرزه گیر لاستیکی و اکاردیونی کلیه سفارشات ساخت لرزه گیر در سایزهای مختلف پذیرفته می شود


 


لرزه گیر 1


 


استفاده از لرزه گیر لاستیکی یکی از روشهای جلوگیری از انتقال لرزشهای به وجود آمده به سایر قسمتهای خط می‌باشد.


یکی از کاربردهای بسیار رایج لرزه گیرهای لاستیکی در قسمت Suction و Discharge پمپها می‌باشد که علاوه بر جذب لرزشهای موجود، قابلیت حذف ضربات قوچ و شوکهای به وجود آمده را دارند .


از کاربردهای دیگر لرزه گیرهای لاستیکی حذف حرکات ناشی از تغییرات ناشی از تغییرات ابعادی خطوط می‌باشد .


مزیت عمده لرزه گیرهای لاستیکی نسبت به اتصالات آکاردئونی، قابلیت استفاده از آنها در محیطهای بسیار خورنده می‌باشد، هرچند که این اتصالات دما و فشار محدودی را تحمل می‌کنند.


گاهی نیز از لرزه گیرهای لاستیکی برای جلوگیری از هدایت الکتریکی استفاده می‌شود.


برخی از موارد کاربرد لرزه گیرها در صنایع شیمیایی، داروئی، دریایی، تاسیساتی، فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی می‌باشد.


 


لرزه گیر چیست


 


لرزه گیر ابزاری است برای جلوگیری از ارتعاش و لرزه های ناخواسته بر روی خطوط لوله.


نحوه کار آن بسیار ساده است و گاهی می توان گفت این عمل را خیلی سال پیش در دوران پیشرفت های صنعتی با وسائل و مواد مختلفی انجام می دادیم.


برخی از انواع لرزه گیر ها بسیار ساده هستند و تنها تکه ای از یک لاستیک یا به اصطلاح رابر هستند که برای نصب زیر پایه های موتور ها، سانتریفیوژها، وسایل مکانیکی خط تولید، حتی ماشین چاپ استفاده می شوند.


برخی نیز پیچیده تر هستند و مدل های مختلفی از آنها با تحمل فشار بالا و یا تالرنس بسیار زیاد برای لرزش های سنگین ساخته می شوند.


این دستگاه ها معمولا برای خطوط گاز و نفت پرکاربرد تر هستند، البته خطوط لوله آب که پمپ های پرفشار بر روی آنها نصب شده است نیز کاربرد دارند.


این دستگاه موجب کاسته شدن ضربات مختلف سیال بر روی لوله و به خصوص اتصالات نصب شده بر روی آنها می شود. این دستگاه ضرباتی را که به ضربه قوچ مشهورند حذف می کنند.


 


 کاربردهای لرزه گیرها در صنایع 


 


• صنایع شیمیایی

• صنایع دریایی

• صنایع تاسیساتی

• صنایع غذایی

• صنایع فولاد

• صنایع نفت، گاز و پتروشیمی


نیوفیت
---
ادامه خبر

گیج فشار دیجیتالی

گیج فشار دیجیتال چیست


 


یکی از قدیمی ترین روش های اندازه گیری فشار، مانومتر است.


در این روش از یک لوله U شکل استفاده می شود. یک سیال به عنوان منتقل کننده فشار استفاده می شود.


 


فروش گیج فشار دیجیتال


 


فشار اعمال شده به یک سمت مانومتر باعث بالا رفتن سیال در سمت دیگر لوله U شکل خواهد شد.


از طریق اختلاف ستون ایجاد شده در لوله U شکل می توان پی به فشار اعمالی برد.


 


 


مانومتر-دیجیتال
                          

 


قیمت گیج فشار دیجیتال 


 


مانومترهای دیجیتالی دستگاه هایی هستند که قادر به اندازه گیری فشار و تغییرات آن در دو نقطه هستند که جزئی از سیستم یکسان هستند.


 


گیج فشار دیجیتال دقیق


 


گیج فشار دیجیتال ،این فشار به فشار دیفرانسیل معروف است.


فشار دیفرانسیل در هواشناسی از جمله سایر عوامل پیش بینی اهمیت زیادی دارد.


این مانومتر دیجیتال همچنین در خانه ها برای نظارت بر وسایل فعال کننده پروپان از قبیل اجاق های گاز ، نگهداری و تشخیص ترک ها و نشتی ها در سیستم های تهویه مطبوع و تشخیص سریع نشت گاز مورد استفاده قرار می گیرد.


 


مانومتر-دیجیتال.jpg-1


 


فشار چیست؟


فشار با نماد P نیرویی است که به صورت عمود بر واحد سطح یک شی وارد می شود.


واحدهای مختلفی برای بیان فشار استفاده می شوند. بعضی از این واحدها از تقسیم نیروی بر مساحت سطح به دست می آید.


واحد اندازه گیری فشار در سیستم SI ، واحد پاسکال است.


این واحد به صورت تقسیم یک نیوتون بر یک متر مربع تعریف می شود.


در سیستم های سنتی و آمریکایی واحد فشار پوند بر اینچ مربع است.فشار را ممکن است به صورت استاندارد اتمسفریک بیان شود (atm).


 


فرمول فشار


فشار به صورت  فرمول زیر تعریف می شود.


P فشار    F نیروی وارد بر سطح           A سطحی که نیرو به آن وارد می شود فشار یک کمیت اسکالر(عددی) است.


 


واحدهای فشار


واحد SI برای فشار پاسکال(Pa) است که به صورت (N/m or kg/(ms2)) تعریف می شود.


این نام از سال ۱۹۷۱ برای واحد فشار استفاده شده است و قبل از آن واحد فشار به صورت نیوتون بر متر مربع متداول بوده است.


سایر واحدهای فشار مانند، پوند بر هر اینچ مربع از واحدهای معمول فشار است.


واحد متداول فشار در سیستم CGS واحد barye )Ba ) است که معادل ۰٫۱ پاسکال است.


واحدهای متداول فشار به شرح زیر است:


نیوفیت
---
ادامه خبر

عملگر نیوماتیک

عملگر نیوماتیک


 


عملگر نیوماتیکی چیست


 


یکی از انواع Actuator های شیرآلات صنعتی که به صورت اتوماتیک کار می کند با نام عملگر نیوماتیک شناخته می شود.


عملگر در حقیقت قسمت جانبی یک ولو است که نیروی لازم را جهت باز و بسته شدن آن فراهم می کند.


 


عملگر نیوماتیکی


 


یکی از مواردی که باید در عملگرها به آن توجه کرد حداقل فشار ورودی آن است.


عملگرها همواره به گونه ای طراحی می شوند که با حداقل فشار ورودی هوا بتوانند بر ماکزیمم فشار سیال موجود در خط غلبه نموده و خط را ببندند.


این مهم بیشتر در عملگرهایی که برای ولوهای قطع و وصل استفاده می شود، در نظر گرفته می شود.


 


قیمت عملگر نیوماتیکی


 


نیرو و در نتیجه گشتاور تولید شده یک عملگر رابطه مستقیم با سایز ولو، مسافت طی شده جهت باز و بستن ولو (Travel) و همین طور زمان بسته شدن ولو (Half stroke time) دارد. 


این گونه می توان نتیجه گرفت جهت سریعتر باز یا بسته شدن ولو، عملگر باید نیروی بیشتری ایجاد کند همان گونه که ولو بزرگتر باید عملگر بزرگتری هم داشته باشد.


 


خرید عملگر نیوماتیکی


 


این عملگرها (Spring Return) به دو صورت دیافراگمی و پیستونی تولید می شوند.


در عملگرهای دیافراگمی، فشار هوا بر یک دیافراگم اعمال می گردد.


استفاده از این دیافراگم  باعث می شود فشار هوا به صورت یکسان در سطح مقطع توزیع گردد.  


به کمک یک فنر که در زیر دیافراگم قرار گرفته است نیروی لازم جهت باز یا بسته شدن ولو اعمال می گردد.


همان طور که مشخص است در صورت عدم وجود فشار هوا فنر به حالت اولیه خود بر می گردد.


این نوع عملگرها را Single acting می نامند. به بیان روشن تر خط هوا فقط از یک سمت به عملگر فشار می آورد و برگشتن به حالت اولیه به کمک فنر رخ می دهد. 


شکل زیر یک عملگر دیافراگمی را نشان می دهد.


 


 


عملگر-نیوماتیک-1


 


انواع عملگر نیوماتیکی


 


در عملگرهای پیستونی به جای دیافرگم از یک پیستون استفاده شده است.


ضمن اینکه این عملگرها هم به صورت Single acting و هم  Double acting در نظر گرفته می شوند.


در جایی که نیروی فنر جهت برگرداندن ولو به حالت اولیه کافی نباشد، از عملگر double acting استفاده می شود.


در شکل های زیر هر دو نوع Acting برای عملگر پیستونی را می بینیم.


 


عملگر-نیوماتیک-2


 


عملگرهای نیوماتیکی


 


بدنه عملگرها از کربن استیل ساخته می شود. همچنین پوزیشنر کنترل ولو بر روی بدنه عملگر که به آن Yoke گفته می شود، نصب می گردد. میله وسط عملگر به کمک یک رابط به ساقه ولو (Stem) متصل شده و باعث حرکت آن می گردد.


نیوفیت
---
ادامه خبر